Menu

0960 – 扔 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《扔》的笔顺动画写字动画演示

《扔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她把旧车扔了
 • Phồn – 她把舊車扔了
 • Pinyin – Tā bǎ jiù chē rēngle
 • Bồi – Tha pả chiêu chưa râng lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô vứt chiếc xe cũ đi
 • Dịch tiếng Anh – She ditched the old car.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他把球扔出去200多米!
 • Phồn – 他把球扔出去200多米!
 • Pinyin – Tā bǎ qiú rēng chūqù 200 duōmǐ!
 • Bồi – Tha pả chiếu râng chu chuy léng pải tua mỉ!
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy ném quả bóng ra xa hơn 200 mét!
 • Dịch tiếng Anh – He belted the ball more than 200 meters!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  38  =  41