Menu

0925 – 批评 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《批》的笔顺动画写字动画演示

《批》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《评》的笔顺动画写字动画演示

《评》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我接受她的批评
 • Phồn – 我接受她的批評
 • Pinyin – Wǒ jiēshòu tā de pīpíng
 • Bồi – Ủa chia sầu tha tơ pi pính
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chấp nhận sự chỉ trích của cô ấy
 • Dịch tiếng Anh – I am subject to her criticism.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你的批评切中要害
 • Phồn – 你的批評切中要害
 • Pinyin – Nǐ de pīpíng qièzhòng yàohài
 • Bồi – Nỉ tơ pi pính chia chùng dao hài
 • Dịch tiếng Việt – Những lời chỉ trích của bạn có vấn đề
 • Dịch tiếng Anh – Your criticism hits the mark.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

5  +  2  =