Menu

0779 – 护士 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《护》的笔顺动画写字动画演示

《护》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《士》的笔顺动画写字动画演示

《士》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这儿疼,护士!
 • Phồn – 這兒疼,護士!
 • Pinyin – Zhè’er téng, hùshì!
 • Bồi – Chừa ơ thấng, hù sừ!
 • Dịch tiếng Việt – Đau quá, y tá!
 • Dịch tiếng Anh – It hurts here, sister!.

Ví dụ 2:

 • Giản – 护士把孩子扶起来
 • Phồn – 護士把孩子扶起來
 • Pinyin – Hùshì bǎ háizi fú qǐlái
 • Bồi – Hù sừ pả hái chư phú chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Cô y tá giúp đứa trẻ đứng dậy.
 • Dịch tiếng Anh – The nurse helped the child up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

1  +  1  =