Menu

0395 – 护照 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他手持护照
 • Phồn – 他手持護照
 • Pinyin – Tā shǒuchí hùzhào
 • Bồi – Tha sẩu chứ hu chao
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cầm hộ chiếu trên tay.
 • Dịch tiếng Anh – He held a passport in his hand.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的护照就快到期了
 • Phồn – 我的護照就快到期了
 • Pinyin – Wǒ de hùzhào jiù kuài dào qí le
 • Bồi – Ủa tợ hu chao chiêu khoai tao chí lợ
 • Dịch tiếng Việt – Hộ chiếu của tôi sắp hết hạn.
 • Dịch tiếng Anh – My passport is about to expire.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  55  =  59