Menu

0612 – 抱- HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 抱着乐观的态度
 • Phồn – 抱著樂觀的態度
 • Pinyin – Bàozhe lèguān de tàidù
 • Bồi – Pảo chơ lơ quan tơ thài tù
 • Dịch tiếng Việt – Lạc quan
 • Dịch tiếng Anh – to look on the bright side

Ví dụ 2:

 • Giản – 抱着错觉不放
 • Phồn – 抱著錯覺不放
 • Pinyin – Bàozhe cuòjué bù fàng
 • Bồi – Pào chơ chua chía pù phang
 • Dịch tiếng Việt – lao động dưới một ảo tưởng / một ảo ảnh
 • Dịch tiếng Anh – to labour under a delusion/ an illusion


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

67  +    =  70