Menu

0651 – 抽烟 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她爱购物
 • Phồn – 她愛購物
 • Pinyin – Tā ài gòuwù
 • Bồi – Tha ài cua ủ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thích mua sắm
 • Dịch tiếng Anh – She likes shopping.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我爱养花
 • Phồn – 我愛養花
 • Pinyin – Wǒ ài yǎng huā
 • Bồi – Ủa ài dảng hoa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích trồng hoa
 • Dịch tiếng Anh – I like growing flowers


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  18  =  23