Menu

0867 – 拉 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《拉》的笔顺动画写字动画演示

《拉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 拉自己起来
 • Phồn – 拉自己起來
 • Pinyin – Lā zìjǐ qǐlái
 • Bồi – La chư chỉ chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Kéo mình lên
 • Dịch tiếng Anh – to heave o.s. up

Ví dụ 2:

 • Giản – 我用力拉发动机
 • Phồn – 我用力拉發動機
 • Pinyin – Wǒ yònglì lā fādòngjī
 • Bồi – Ủa dung lì la pha tung chi
 • Dịch tiếng Việt – Tôi kéo mạnh động cơ
 • Dịch tiếng Anh – I heaved at the engine.


Các chữ Hán đồng âm

 • 垃: garbage; refuse; waste; see 垃圾[la1 ji1]; Taiwan pr. [le4];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

3  +  7  =