Menu

0843 – 拒绝 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《拒》的笔顺动画写字动画演示

《拒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《绝》的笔顺动画写字动画演示

《绝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 巧妙地拒绝
 • Phồn – 巧妙地拒絕
 • Pinyin – Qiǎomiào de jùjué
 • Bồi – Chẻo mèo tơ chùy chuế
 • Dịch tiếng Việt – Khéo léo từ chối
 • Dịch tiếng Anh – cleverly deny

Ví dụ 2:

 • Giản – 拒绝做某事
 • Phồn – 拒絕做某事
 • Pinyin – Jùjué zuò mǒu shì
 • Bồi – Chùy chuế chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Từ chối làm điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to draw the line at doing something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

16  +    =  26