Menu

0604 – 按时- HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 果真,他按时到了
 • Phồn – 果真,他按時到了
 • Pinyin – Guǒzhēn, tā ànshí dàole
 • Bồi – Của chân, tha an sứ tào lợ
 • Dịch tiếng Việt – Thật đấy, anh đến đúng giờ
 • Dịch tiếng Anh – Sure enough, he arrived on time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我保证能按时到达
 • Phồn – 我保證能按時到達
 • Pinyin – Wǒ bǎozhèng néng ànshí dàodá
 • Bồi – Ủa pảo châng nấng an sứ tào tá
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hứa sẽ đến đúng giờ
 • Dịch tiếng Anh – I guarantee I will be there on time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

28  +    =  37