Menu

0605 – 按照 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 按照你的指示
 • Phồn – 按照你的指示
 • Pinyin – Ànzhào nǐ de zhǐshì
 • Bồi – An chảo nỉ tơ chử sừ
 • Dịch tiếng Việt – Làm theo hướng dẫn của bạn
 • Dịch tiếng Anh – as per your instructions

Ví dụ 2:

 • Giản – 按照 季节 来
 • Phồn – 按照 季節 來
 • Pinyin – Ànzhào jìjié lái
 • Bồi – An chảo chì chía lái
 • Dịch tiếng Việt – Giá được điều chỉnh theo mùa.
 • Dịch tiếng Anh – Prices are seasonally adjusted.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  29  =  39