Menu

0922 – 排列 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《排》的笔顺动画写字动画演示

《排》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《列》的笔顺动画写字动画演示

《列》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们排列巧妙
 • Phồn – 他們排列巧妙
 • Pinyin – Tāmen páiliè qiǎomiào
 • Bồi – tha mân pái lia chẻo meo
 • Dịch tiếng Việt – Chúng được sắp xếp gọn gàng.
 • Dịch tiếng Anh – They were cleverly arranged.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这些建筑物排列很整齐
 • Phồn – 這些建築物排列很整齊
 • Pinyin – Zhèxiē jiànzhú wù páiliè hěn zhěngqí
 • Bồi – chưa xia chen chú u pái lia hấn chẩng chi
 • Dịch tiếng Việt – Các tòa nhà xếp hàng ngay ngắn.
 • Dịch tiếng Anh – The buildings all line up neatly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

9  +  1  =