Menu

0820 – 接着 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《接》的笔顺动画写字动画演示

《接》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《着》的笔顺动画写字动画演示

《着》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他接着说…
 • Phồn – 他接著說…
 • Pinyin – Tā jiēzhe shuō…
 • Bồi – Tha chía chơ sua…
 • Dịch tiếng Việt – Anh tiếp tục nói …
 • Dịch tiếng Anh – he added that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 接着火车开始提速了
 • Phồn – 接著火車開始提速了
 • Pinyin – Jiē zháo huǒchē kāishǐ tísùle
 • Bồi – Chia cháo hủa chứa khai sử thí su lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tàu bắt đầu tăng tốc rồi.
 • Dịch tiếng Anh – Then the train started to pick up speed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

9  +    =  19