Menu

0515 – 提高 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 提高生活质量
 • Phồn – 提高生活質量
 • Pinyin – Tígāo shēnghuó zhìliàng
 • Bồi – Thí cao sâng húa chư leng
 • Dịch tiếng Việt – Nâng cao chất lượng cuộc sống
 • Dịch tiếng Anh – improve quality of life

Ví dụ 2:

 • Giản – 增值/ 提高声望
 • Phồn – 增值/ 提高聲望
 • Pinyin – Zēngzhí/ tígāo shēngwàng
 • Bồi – Châng chứ / thí cao sâng oang
 • Dịch tiếng Việt – Thêm giá trị / tăng danh tiếng
 • Dịch tiếng Anh – to gain in value/ popularity


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

68  +    =  73