Menu

0307 – 搬 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把椅子搬上去
 • 把椅子搬上去
 • Bǎ yǐzi bān shàngqù
 • Bá ỉ chự ban sang chuy
 • Nhấc cái ghế lên
 • Hand up the chair.

Ví dụ 2:

 • 他三年前搬离了伦敦
 • 他三年前搬離了倫敦
 • Tā sān nián qián bān líle lúndūn
 • Tha san nén chén ban lí lợ luấn tuân
 • Anh chuyển đi từ London 3 năm trước.
 • He moved away from London 3 years ago.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  35  =  37