Menu

0993 – 收入 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《收》的笔顺动画写字动画演示

《收》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《入》的笔顺动画写字动画演示

《入》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 年龄/ 收入组
 • Phồn – 年齡/ 收入組
 • Pinyin – Niánlíng/ shōurù zǔ
 • Bồi – Niên lính/ sâu rù chủ
 • Dịch tiếng Việt – Nhóm tuổi / thu nhập
 • Dịch tiếng Anh – age/ income group

Ví dụ 2:

 • Giản – 可支配的收入
 • Phồn – 可支配的收入
 • Pinyin – Kě zhīpèi de shōurù
 • Bồi – Khửa chư pây tơ sâu rù
 • Dịch tiếng Việt – Thu nhập khả dụng
 • Dịch tiếng Anh – disposable income


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments