Menu

0716 – 放暑假 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们要放暑假了
 • Phồn – 我們要放暑假了
 • Pinyin – Wǒmen yào fàng shǔjiàle
 • Bồi – Ủa mân dào phàng sử cha lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi sắp nghỉ hè.
 • Dịch tiếng Anh – We’re about to break for summer vacation.

Ví dụ 2:

 • Giản – 国会在8月份将放暑假
 • Phồn – 國會在8月份將放暑假
 • Pinyin – Guóhuì zài 8 yuèfèn jiāng fàng shǔjià
 • Bồi – Cúa huây chài pa duê phần cheng phàng sử cha
 • Dịch tiếng Việt – Quốc hội sẽ nghỉ hè vào tháng Tám.
 • Dịch tiếng Anh – Congress leaves for its summer break in August.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

9  +  1  =