Menu

0382 – 故事 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 动人的故事
 • Phồn – 動人的故事
 • Pinyin – Dòngrén de gùshì
 • Bồi – Tung rấn tợ cu sự
 • Dịch tiếng Việt – câu chuyện cảm động
 • Dịch tiếng Anh – moving story

Ví dụ 2:

 • Giản – 动听的故事
 • Phồn – 動聽的故事
 • Pinyin – Dòngtīng de gùshì
 • Bồi – Tung thinh tơ cu sự
 • Dịch tiếng Việt – một câu chuyện thú vị
 • Dịch tiếng Anh – interesting story


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

3  +  5  =