Menu

0749 – 故意 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《故》的笔顺动画写字动画演示

《故》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那不是故意的
 • Phồn – 那不是故意的
 • Pinyin – Nà búshì gùyì de
 • Bồi – Nà pú sừ cu ì tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đó không phải là cố ý
 • Dịch tiếng Anh – it wasn’t deliberate

Ví dụ 2:

 • Giản – 对不起,我不是故意的
 • Phồn – 對不起,我不是故意的
 • Pinyin – Duìbùqǐ, wǒ bùshì gùyì de
 • Bồi – Tuây pù chỉ, ủa pu sừ cù ì tơ
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi tôi không có ý đó
 • Dịch tiếng Anh – I’m sorry, I didn’t do it on purpose.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  65  =  66