Menu

0817 – 教授 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《教》的笔顺动画写字动画演示

《教》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《授》的笔顺动画写字动画演示

《授》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 教授们穿着长袍
 • Phồn – 教授們穿著長袍
 • Pinyin – Jiàoshòumen chuānzhuó chángpáo
 • Bồi – Chèo sầu mân choan chúa cháng páo
 • Dịch tiếng Việt – Giáo sư mặc áo choàng
 • Dịch tiếng Anh – Professors arrayed in robes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我师从世界一流的教授
 • Phồn – 我師從世界一流的教授
 • Pinyin – Wǒ shī cóng shìjiè yīliú de jiàoshòu
 • Bồi – Ủa sư chúng sừ chìa i liếu tơ cheo sầu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi học hỏi từ các giáo sư đẳng cấp thế giới
 • Dịch tiếng Anh – I received my education from world class professors.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  87  =  90