Menu

0818 – 教育 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《教》的笔顺动画写字动画演示

《教》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《育》的笔顺动画写字动画演示

《育》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 结束义务教育
 • Phồn – 結束義務教育
 • Pinyin – Jiéshù yìwù jiàoyù
 • Bồi – Chía sừ i ù cheo dùy
 • Dịch tiếng Việt – Kết thúc giáo dục bắt buộc
 • Dịch tiếng Anh – to leave school

Ví dụ 2:

 • Giản – 他对教育有偏见
 • Phồn – 他對教育有偏見
 • Pinyin – Tā duì jiàoyù yǒu piānjiàn
 • Bồi – UTha tuây cheo dùy piên chiên
 • Dịch tiếng Việt – Ông có thành kiến với giáo dục
 • Dịch tiếng Anh – He had a bias against education.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

9  +  1  =