Menu

0418 – 教 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她教法语
 • Phồn – 她教法語
 • Pinyin – Tā jiào fǎyǔ
 • Bồi – Tha cheo phá duỷ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy dạy tiếng Pháp.
 • Dịch tiếng Anh – She teaches French.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你一共教多少个学生?
 • Phồn – 你一共教多少個學生?
 • Pinyin – Nǐ yīgòng jiào duōshǎo gè xuéshēng?
 • Bồi – Nỉ i cung cheo tua sảo cưa xuế sâng?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn tổng cộng dạy bao nhiêu học sinh
 • Dịch tiếng Anh – How many students do you teach?


Các chữ Hán đồng âm

 • 轿
 • 𢕪


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  84  =  94