Menu

0964 – 散步 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《散》的笔顺动画写字动画演示

《散》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《步》的笔顺动画写字动画演示

《步》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我想散散步
 • Phồn – 我想散散步
 • Pinyin – Wǒ xiǎng sàn sànbù
 • Bồi – Úa xẻng san san pù
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cảm thấy như đang đi dạo.
 • Dịch tiếng Anh – I feel like a stroll.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们去公园散步了
 • Phồn – 我們去公園散步了
 • Pinyin – Wǒmen qù gōngyuán sànbùle
 • Bồi – Ủa mân chùy cung doán san pu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã đi dạo trong công viên.
 • Dịch tiếng Anh – We went to walk in the park.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

22  +    =  25