Menu

0941 – 敲 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《敲》的笔顺动画写字动画演示

《敲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他敲着门乞讨食物
 • Phồn – 他敲著門乞討食物
 • Pinyin – Tā qiāozhe mén qǐtǎo shíwù
 • Bồi – Tha cheo chơ mấn chí thảo sứ ù
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta gõ cửa và xin thức ăn
 • Dịch tiếng Anh – He knocked on the door and begged for food.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他在大声敲她的门
 • Phồn – 他在大聲敲她的門
 • Pinyin – Tā zài dàshēng qiāo tā de mén
 • Bồi – Tha chia tà sâng cheo tha tơ mấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh đang gõ cửa phòng cô ấy ầm ĩ.
 • Dịch tiếng Anh – He was beating at her door


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

3  +  5  =