Menu

0794 – 既然 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《既》的笔顺动画写字动画演示

《既》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 既然是那样
 • Phồn – 既然是那樣
 • Pinyin – Jìrán shì nàyàng
 • Bồi – Chì rán sừ nà dàng
 • Dịch tiếng Việt – trong trường hợp này
 • Dịch tiếng Anh – in that case

Ví dụ 2:

 • Giản – 既然你不能来,我就自己去
 • Phồn – 既然你不能來,我就自己去
 • Pinyin – Jìrán nǐ bùnéng lái, wǒ jiù zìjǐ qù
 • Bồi – Chì rán nỉ pù nấng lái, ủa chừ chỉ chùy
 • Dịch tiếng Việt – Nếu bạn không thể đến, tôi sẽ tự đi
 • Dịch tiếng Anh – as you can’t come, I’ll go on my own


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

9  +  1  =