Menu

0465 – 明白 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《明》的笔顺动画写字动画演示

《明》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《白》的笔顺动画写字动画演示

《白》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我相当明白
 • Phồn – 我相當明白
 • Pinyin – Wǒ xiāngdāng míngbái
 • Bồi – Ủa xeng tang mính bái
 • Dịch tiếng Việt – Tôi khá hiểu
 • Dịch tiếng Anh – I quite understand

Ví dụ 2:

 • Giản – 我还是不明白
 • Phồn – 我還是不明白
 • Pinyin – Wǒ háishì bù míngbái
 • Bồi – Ủa hái sư bu mính bái
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vẫn không hiểu
 • Dịch tiếng Anh – I was none the wiser


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

4  +  1  =