Menu

0258 – 晚上 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《晚》的笔顺动画写字动画演示

《晚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 晚上最后做的事
 • 晚上最後做的事
 • Wǎnshàng zuìhòu zuò de shì
 • Oản sang chuây hâu chua tợ sư
 • Dịch tiếng Việt – việc làm cuối cùng vào buổi tối
 • Dịch tiếng Anh – last thing (at night)

Ví dụ 2:

 • 星期二早晨/ 下午/ 晚上
 • 星期二早晨/ 下午/ 晚上
 • Xīngqī’èr zǎochén/ xiàwǔ/ wǎnshang
 • Xinh chi ơ chảo chấn / xa ủ / oảnh sang
 • Dịch tiếng Việt – Sáng / chiều / tối thứ ba
 • Dịch tiếng Anh – Tuesday morning/ afternoon/ evening


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

5  +  5  =