Menu

1209 – 暗 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 今晚月光很暗。
 • Phồn -今晚月光很暗。
 • Pinyin – Jīn wǎn yuèguāng hěn àn.
 • Bồi – Chin oản duê quang hẩn an
 • Dịch tiếng Việt – Ánh trăng tối nay hơi mờ
 • Dịch tiếng Anh – Tonight the moon is dim.

Ví dụ 2:

 • Giản – 小心暗火,谨防火灾
 • Phồn – 小心暗火,謹防火災
 • Pinyin – Xiǎoxīn ànhuǒ,jǐnfáng huǒzāi
 • Bồi – Xẻo xin an hủa, chỉn pháng hủa chai
 • Dịch tiếng Việt – Coi chừng lửa cháy âm ỉ!
 • Dịch tiếng Anh – Watch out for smoldering fire!


Các chữ Hán đồng âm

 • 岸: bank; shore; beach; coast; CL:個|个[ge4];
 • 按: to press; to push; to leave aside or shelve; to control; to restrain; to keep one’s hand on; to check or refer to; according to; in the light of; (of an editor or author) to make a comment;
 • 案: (legal) case; incident; record; file; table;
 • 犴: jail;
 • 胺: amine; Taiwan pr. [an1];
 • 豻: jail;
 • 黯: deep black; dark; dull (color);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

23  +    =  26