Menu

0598 – 最后 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《最》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在最后一刻
 • Phồn – 在最後一刻
 • Pinyin – Zài zuìhòu yīkè
 • Bồi – Chai chuây hâu i khưa
 • Dịch tiếng Việt – Vào thời khắc cuối
 • Dịch tiếng Anh – at the last moment

Ví dụ 2:

 • Giản – 在/ 到最后一刻
 • Phồn – 在/ 到最後一刻
 • Pinyin – Zài/ dào zuìhòu yīkè
 • Bồi – Chai / tao chuây hâu i khưa
 • Dịch tiếng Việt – Tại / đến phút cuối cùng
 • Dịch tiếng Anh – (at/ until) the last minute


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  67  =  76