Menu

0006 – 本 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BẢN
 • Phát âm bồi: Bẩn
 • Pinyin: Běn
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: root, book, notepad
 • Nghĩa tiếng Việt: bản, tập, nguồn gốc


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 凭本能行事
 • 憑本能行事
 • Píng běnnéng xíngshì
 • Pính bẩn nấng xính sư
 • Hãy nghe theo bản năng
 • Just follow your nose

Ví dụ 2:

 • 我有本袖珍英文字典。
 • 我有本袖珍英文字典。
 • Wǒ yǒu běn xiùzhēn yīngwén zìdiǎn.
 • Ủa dẩu bẩn xiêu chân ing uấn cứ tiẻn
 • Tôi có một quyển từ điển tiếng Anh bỏ túi.
 • I have a pocket English dictionary.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

6  +    =  11