Menu

0518 – 条 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《条》的笔顺动画写字动画演示

《条》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他走上了条人生歧路
 • Phồn – 他走上了條人生歧路
 • Pinyin – Tā zǒu shàngle tiáo rénshēng qílù
 • Bồi – Tha chẩu sang lợ théo rấn sâng chí lu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã đi lạc hướng trong cuộc đời
 • Dịch tiếng Anh – He took a wrong turning in life.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我需要条链子把自行车锁上
 • Phồn – 我需要條鍊子把自行車鎖上
 • Pinyin – Wǒ xūyào tiáo liànzi bǎ zìxíngchē suǒ shàng
 • Bồi – Ủa xuy dao théo len chự bả chư xính chưa sủa sang
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cần một dây xích để khóa xe đạp
 • Dịch tiếng Anh – I need a chain to lock up the bicycle.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

7  +  1  =