Menu

0869 – 来不及 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《来》的笔顺动画写字动画演示
《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《不》的笔顺动画写字动画演示
《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《及》的笔顺动画写字动画演示
《及》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她来不及想好谎言
 • Phồn – 她來不及想好謊言
 • Pinyin – Tā láibují xiǎng hǎo huǎngyán
 • Bồi – Tha lái pu chí xeng hảo hoang doán
 • Dịch tiếng Việt – Cô không có thời gian để nói dối
 • Dịch tiếng Anh – She couldn’t think of a lie quick enough.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她忽然血崩,来不及抢救就去世了
 • Phồn – 她忽然血崩,來不及搶救就去世了
 • Pinyin – Tā hūrán xuèbēng, láibují qiǎngjiù jiù qùshìle
 • Bồi – Tha hu rán xề pâng, lái pu chí chiển chiêu chuy sừ lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô đã chết vì mất máu bất ngờ, và không có đủ thời gian để sơ cứu.
 • Dịch tiếng Anh – She died in the sudden flooding, as there wasn’t enough time even for first aid.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  32  =  40