Menu

0870 – 来得及 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《及》的笔顺动画写字动画演示

《及》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 现在去看电影还来得及
 • Phồn – 現在去看電影還來得及
 • Pinyin – Xiànzài qù kàn diànyǐng hái láidéjí
 • Bồi – Xiên chài chuy khan tiên dỉnh hái lái tứa chi
 • Dịch tiếng Việt –  Quá trễ để đi xem phim rồi
 • Dịch tiếng Anh – There is still time to get to the film.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别着忙, 还来得及
 • Phồn – 別著忙, 還來得及
 • Pinyin – Biézhāo máng, hái láidéjí
 • Bồi – Pía chao máng, hái lái tứa chí
 • Dịch tiếng Việt – Đừng quá bận rộn, vẫn còn thời gian mà
 • Dịch tiếng Anh – Don’t rush, there’s still time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

8  +  1  =