Menu

0871 – 来自 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我来自伦敦
 • Phồn – 我來自倫敦
 • Pinyin – Wǒ láizì lúndūn
 • Bồi – Ủa lái chư luýn tuân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đến từ Luân Đôn
 • Dịch tiếng Anh – I come from London

Ví dụ 2:

 • Giản – 他来自苏格兰
 • Phồn – 他來自蘇格蘭
 • Pinyin – Tā láizì sūgélán
 • Bồi – Tha lái chư su cứa lán
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đến từ Scotland
 • Dịch tiếng Anh – he hails from Scotland


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

2  +  5  =