Menu

0620 – 标准 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《标》的笔顺动画写字动画演示

《标》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《准》的笔顺动画写字动画演示

《准》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 标准很高
 • Phồn – 標準很高
 • Pinyin – Biāozhǔn hěn gāo
 • Bồi – Peo chuẩn hẩn cao
 • Dịch tiếng Việt – Tiêu chuẩn rất cao
 • Dịch tiếng Anh – The standard was very high.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的发音很标准
 • Phồn – 她的發音很標準
 • Pinyin – Tā de fǎ yīn hěn biāozhǔn
 • Bồi – Tha tơ phả in hẩn peo chuẩn
 • Dịch tiếng Việt – Phát âm của cô ấy rất chuẩn
 • Dịch tiếng Anh – She has standard pronunciation.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

3  +  3  =