Menu

0942 – 桥 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《桥》的笔顺动画写字动画演示

《桥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 横跨河流的一座桥
 • Phồn – 橫跨河流的一座橋
 • Pinyin – Héng kuà héliú de yīzuò qiáo
 • Bồi – Hấng khòa hứa liếu tơ i chua chéo
 • Dịch tiếng Việt – Cây cầu bắc qua sông
 • Dịch tiếng Anh – a bridge over the river

Ví dụ 2:

 • Giản – 这座桥载重十吨
 • Phồn – 這座橋載重十噸
 • Pinyin – Zhè zuò qiáo zàizhòng shí dūn
 • Bồi – Chưa chùa chóe chai chùng sứ tuân
 • Dịch tiếng Việt – Cây cầu nặng mười tấn
 • Dịch tiếng Anh – The bridge will take 10 tons.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

4  +  4  =