Menu

0607 – 棒 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《棒》的笔顺动画写字动画演示

《棒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我认为这部电影非常棒
 • Phồn – 我認為這部電影非常棒
 • Pinyin – Wǒ rènwéi zhè bù diànyǐng fēicháng bàng
 • Bồi – Ủa rần uấy chơ pù tiển inh phây cháng pàng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ bộ phim này rất hay
 • Dịch tiếng Anh – I thought the movie was very good!

Ví dụ 2:

 • Giản – 我屋子里另外的房间非常棒
 • Phồn – 我屋子裡另外的房間非常棒
 • Pinyin – Wǒ wūzi lǐ lìngwài de fángjiān fēicháng bàng
 • Bồi – Ủa ủ chư lỉ llinh oai tơ pháng chiên phây cháng pàng
 • Dịch tiếng Việt – Phòng mới trong nhà tôi rất tuyệt
 • Dịch tiếng Anh – The new room in my house is just wonderful.


Các chữ Hán đồng âm

 • 傍: near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. [pang2], [bang1], [bang4];
 • 塝: the edge; border of a field;
 • 搒: to row; oar; Taiwan pr. [beng4];
 • 玤: (gem);
 • 甏: a squat jar for holding wine, sauces etc;
 • 磅: see 磅秤 scale; platform balance; (loanword) pound (unit of weight, about 454 grams);
 • 艕: two boats fastened side by side;
 • 蒡: Arctium lappa; great burdock;
 • 蚌: mussel; clam;
 • 谤: to slander; to defame; to speak ill of;
 • 镑: pound (sterling) (loanword);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

2  +    =  6