Menu

0965 – 森林 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《森》的笔顺动画写字动画演示

《森》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《林》的笔顺动画写字动画演示

《林》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她担心在森林里迷路
 • Phồn – 她擔心在森林裡迷路
 • Pinyin – Tā dānxīn zài sēnlín lǐ mílù
 • Bồi – Tha tan xin chài sân lín lỉ mí lù
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy lo lắng về việc bị lạc trong rừng
 • Dịch tiếng Anh – She is afraid of getting lost in the forest.

Ví dụ 2:

 • Giản – 森林大火失控了
 • Phồn – 森林大火失控了
 • Pinyin – Sēnlíndàhuǒ shīkòngle
 • Bồi – Sân lín tà hủa sư khung lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cháy rừng đang bị mất kiểm soát
 • Dịch tiếng Anh – The forest fire is out of control.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  52  =  58