Menu

0851 – 棵 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《棵》的笔顺动画写字动画演示

《棵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这棵古树上缠绕了很多藤子
 • Phồn – 這棵古樹上纏繞了很多藤子
 • Pinyin – Zhè kē gǔ shù shàng chánràole hěnduō téngzi
 • Bồi – Chừa khừa củ sù sang chán rào lơ hẩn tua thấng chư
 • Dịch tiếng Việt – Có rất nhiều dây leo quanh cây cổ thụ này
 • Dịch tiếng Anh – Vines wind around the old tree.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这棵树比那棵高
 • Phồn – 這棵樹比那棵高
 • Pinyin – Zhè kē shù bǐ nà kē gāo
 • Bồi – Chừa khưa sù pỉ nà khưa cao
 • Dịch tiếng Việt – Cây này cao hơn cây kia
 • Dịch tiếng Anh – This tree is taller than that.


Các chữ Hán đồng âm

 • 嵙: place name;
 • 柯: handle of ax; stem;
 • 珂: jade-like stone;
 • 疴: disease; also pr. [e1];
 • 瞌: to doze off; sleepy;
 • 磕: to tap; to knock (against sth hard); to knock (mud from boots, ashes from a pipe etc);
 • 科: branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb; CL:個|个[ge4];
 • 稞: (wheat);
 • 窠: nest;
 • 簻: big; hunger;
 • 苛: severe; exacting;
 • 薖: big; hungry-looking;
 • 蝌: tadpole;
 • 趷: to jolt;
 • 轲: given name of Mencius;
 • 钶: columbium;
 • 颏: chin;
 • 颗: classifier for small spheres, pearls, corn grains, teeth, hearts, satellites etc;
 • 髁: condyles;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  80  =  87