Menu

0400 – 欢迎 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《欢》的笔顺动画写字动画演示

《欢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《迎》的笔顺动画写字动画演示

《迎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 欢迎做某事
 • Phồn – 歡迎做某事
 • Pinyin – Huānyíng zuò mǒu shì
 • Bồi – Hoan ính chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – được hoan nghênh làm cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be welcome to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们热情欢迎她
 • Phồn – 我們熱情歡迎她
 • Pinyin – Wǒmen rèqíng huānyíng tā
 • Bồi – Ủa mân rưa chính hoan ính tha
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi chào đón cô ấy nồng nhiệt.
 • Dịch tiếng Anh – We welcomed her warmly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  44  =  50