Menu

0909 – 母亲 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《母》的笔顺动画写字动画演示

《母》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《亲》的笔顺动画写字动画演示

《亲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 母亲给了我一切
 • Phồn – 母親給了我一切
 • Pinyin – Mǔqīn gěile wǒ yīqiè
 • Bồi – Mủ chin cẩy lơ ủa i chìa
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ đã cho tôi tất cả
 • Dịch tiếng Anh – I owe everything to my mother.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他担心母亲的身体
 • Phồn – 他擔心母親的身體
 • Pinyin – Tā dānxīn mǔqīn de shēntǐ
 • Bồi – Tha tan xin mủ chin tơ sân thỉ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy lo lắng cho sức khoẻ của mẹ mình.
 • Dịch tiếng Anh – He worried about his mother’s health.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

7  +  3  =