Menu

0901 – 毛巾- HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《毛》的笔顺动画写字动画演示

《毛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《巾》的笔顺动画写字动画演示

《巾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用毛巾擦干自己
 • Phồn – 用毛巾擦乾自己
 • Pinyin – Yòng máojīn cā gān zìjǐ
 • Bồi – Dung máo chin cha can chư chỉ
 • Dịch tiếng Việt – lau khô người bằng khăn
 • Dịch tiếng Anh – to towel o.s. dry

Ví dụ 2:

 • Giản – 别用专为客人准备的毛巾
 • Phồn – 別用專為客人準備的毛巾
 • Pinyin – Bié yòng zhuān wèi kèrén zhǔnbèi de máojīn
 • Bồi – Pía dùng choan uây khừ rấn chuẩn pây tơ máo chin
 • Dịch tiếng Việt – Đừng dùng khăn dành cho khách
 • Dịch tiếng Anh – Don’t use the guest towels, they are for guests.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

2  +    =  3