Menu

0900 – 毛 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《毛》的笔顺动画写字动画演示

《毛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 狗毛很软
 • Phồn – 狗毛很軟
 • Pinyin – Gǒu máo hěn ruǎn
 • Bồi – Cẩu máo hấn roản
 • Dịch tiếng Việt – Lông chó khá mềm
 • Dịch tiếng Anh – The dog’s fur is very soft.

Ví dụ 2:

 • Giản – 毛主席领导下的中国
 • Phồn – 毛主席領導下的中國
 • Pinyin – Máo zhǔxí lǐngdǎo xià de zhōngguó
 • Bồi – Máo chủ xí lính tảo xà tơ chung cúa
 • Dịch tiếng Việt – Trung Quốc dưới thời Mao Chủ tịch
 • Dịch tiếng Anh – China under Chairman Mao


Các chữ Hán đồng âm

 • 旄: banner decorated with animal’s tail;
 • 牦: yak (Bos grunniens);
 • 矛: spear; lance; pike;
 • 茅: reeds; rushes;
 • 蟊: Spanish fly; grain-eating grub;
 • 酕: very drunk; blotto; three sheets to the wind;
 • 锚: anchor;
 • 髦: bang (hair); fashionable; mane;
 • 髳: bang (hair); fashionable; mane;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 毛


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

6  +  2  =