Menu

0099 – 水果 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《水》的笔顺动画写字动画演示

《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《果》的笔顺动画写字动画演示

《果》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 水果干瘪了
 • 水果乾癟了
 • Shuǐguǒ gānbiě le.
 • Suấy của gan bỉa lợ
 • Hoa quả khô héo rồi
 • The fruit dried and shriveled.

Ví dụ 2:

 • 这些水果很新鲜
 • 這些水果很新鮮
 • Zhèxiē shuǐguǒ hěn xīnxiān.
 • Chưa xiê suấy của hẩn xin xen
 • Chỗ hoa quả này rất tươi ngon
 • This fruit is very fresh.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Chính là chữ này

Danh sách từ vựng HSK2

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK3

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 水Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 果


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  71  =  74