Menu

0098 – 水 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这水冰手
 • 這水冰手
 • Zhè shuǐ bīng shǒu.
 • Chưa suẩy binh sẩu
 • Nước này đang đóng băng.
 • This water is freezing.

Ví dụ 2:

 • 往酒里对点水
 • 往酒裡對點水
 • wǎng jiǔlǐ duìdiǎnshuǐ
 • oảng chiếu lỉ tuây tén suẩy
 • thêm một ít nước vào rượu
 • add some water to the alcohol


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  47  =  51