Menu

0966 – 沙发 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《沙》的笔顺动画写字动画演示

《沙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你找没找沙发后面?
 • Phồn – 你找沒找沙發後面?
 • Pinyin – Nǐ zhǎo méi zhǎo shāfā hòumiàn?
 • Bồi – Ní chảo mấy chảo sa pha hầu miền?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đang tìm kiếm mặt sau của ghế sofa à?
 • Dịch tiếng Anh – Have you looked behind the sofa?

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们把沙发搬到了卧室
 • Phồn – 我們把沙發搬到了臥室
 • Pinyin – Wǒmen bǎ shāfā bān dàole wòshì
 • Bồi – Ủa mân pả sa pha pan tào lơ ua sừ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi chuyển ghế sofa vào phòng ngủ
 • Dịch tiếng Anh – We carried the sofa into the bedroom.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  53  =  62