Menu

0063 – 没关系 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《没》的笔顺动画写字动画演示

《没》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这跟你没关系
 • 這跟你沒關係
 • Zhè gēn nǐ méiguānxì
 • Chưa gân nỉ mấy quan xi
 • Điều này chẳng liên quan gì đến bạn cả
 • This doesn’t concern you.

Ví dụ 2:

 • 这事和你没关系
 • 這事和你沒關係
 • Zhè shì hé nǐ méiguānxì
 • Chưa sư hứa nỉ mấy quan xi
 • Điều này không có gì liên quan đến bạn
 • This has nothing to do with you.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

3  +  5  =