Menu

0535 – 洗手间 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请问一下,洗手间在哪里?
 • Phồn – 請問一下,洗手間在哪裡?
 • Pinyin – Qǐngwèn yīxià, xǐshǒujiān zài nǎlǐ?
 • Bồi – Chinh uân i xa, xí sẩu chen chai ná lỉ?
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi cho tôi hỏi, phòng vệ sinh ở đâu ạ?
 • Dịch tiếng Anh – Can you please tell me where the toilet is?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他站在一旁,不再阻止她前往洗手间
 • Phồn – 他站在一旁,不再阻止她前往洗手間
 • Pinyin – Tā zhànzài yìpáng, búzài zǔzhǐ tā qiánwǎng Xǐshǒujiān.
 • Bồi – Tha chan chai i páng, bú chai chú chử tha chén oảng xí sẩu chen
 • Dịch tiếng Việt – Anh đứng sang một bên và không còn làm  cô ấy vướng đường vào nhà vệ sinh.
 • Dịch tiếng Anh – He stood aside, no longer impeding her route to the bathroom.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

9  +  1  =