Menu

0265 – 洗 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《洗》的笔顺动画写字动画演示

《洗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 洗一洗某物
 • 洗一洗某物
 • Xǐ yī xǐ mǒu wù
 • Xỉ i xỉ mấu u
 • rửa một cái gì đó
 • to give something a wash

Ví dụ 2:

 • 我洗了大半天的衣服
 • 我洗了大半天的衣服
 • Wǒ xǐle dà bàntiān de yīfú
 • Úa xỉ lợ ta ban then tợ i phu
 • Tôi đã giặt quần áo cả ngày
 • I have washed clothes for better part of a day.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

5  +  1  =