Menu

0782 – 活动 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《活》的笔顺动画写字动画演示

《活》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 做健身活动
 • Phồn – 做健身活動
 • Pinyin – Zuò jiànshēn huódòng
 • Bồi – Chùa chiên sân húa tùng
 • Dịch tiếng Việt – tập thể dục
 • Dịch tiếng Anh – to take/ get exercise

Ví dụ 2:

 • Giản – 学生的活动圈子很小
 • Phồn – 學生的活動圈子很小
 • Pinyin – Xuéshēng de huódòng quānzi hěn xiǎo
 • Bồi – Xuế sâng tơ húa tung chuan chư hẩn xeo
 • Dịch tiếng Việt – Các học viên sinh hoạt xã hội trong một vòng tròn nhỏ.
 • Dịch tiếng Anh – The students socialize within a small circle.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

87  +    =  95