Menu

0892 – 流行 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《流》的笔顺动画写字动画演示

《流》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 重新又流行起来
 • Phồn – 重新又流行起來
 • Pinyin – Chóngxīn yòu liúxíng qǐlái
 • Bồi – Chúng xin dầu liêu xính chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Trở lại  với thời trang
 • Dịch tiếng Anh – to come back into fashion

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是去年的流行色
 • Phồn – 這是去年的流行色
 • Pinyin – Zhè shì qùnián de liúxíng sè
 • Bồi – Chừa sư cù niến tơ liêu xính sừa
 • Dịch tiếng Việt – Đây là màu của năm ngoái rồi
 • Dịch tiếng Anh – It was the color last year.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  38  =  42